وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
مطالب جدید وب گاه
* شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امکان انتقال و ماموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی پیش بینی شده در ماده (7) بخشنامه شماره 200/93/12175 مورخ 1393/09/11 (موضوع دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی) را لغو کرد. 

* الحاق تبصره (2) به ماده (26) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری مصوب 1387 و تبصره (3) به ماده (5) آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوب1383.

* حداقل دستمزد سال 1396 کارگران مشمول قانون کار اعلام گردید.

* حقوق بازنشستگان و... در سال 1396، ده درصد (10%) نسبت به سال 1395 افزایش می‌یابد و حداقل حقوق آنان به میزان (10.350.000) ریال تعیین شد.

* ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و... برای سال 1396 به میزان (1695) ریال و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع... به میزان (10.350.000) ریال تعیین شد.

* طبقه ورودی کلیه مشاغل در جدول بخشنامه شماره 200/14593 مورخ 1388/2/21 یک طبقه افزایش می‌یابد
و با این اصلاح، سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه
شماره 200/55588 مورخ 1389/10/27 در کلیه سطوح
شغلی با رعایت کلیه مقررات مربوط نیز یک طبقه افزایش می‌یابد
.

1 2
تعداد بازديد اين صفحه: 5286