وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای سه ماهه لغایت خرداد ماه سال 1396 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.
تشکیل کارگروه بررسی و رصد تکالیف قانونی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در دبیرخانه ستاد اجرای بودجه در سال 1396
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دو ماهه لغایت اردیبهشت‌ماه سال 1396 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای یک ماهه فروردین‌ماه سال 1396 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.
سازوکار بررسی و موافقت با پیشنهادات واصله تقسیط بدهی در استان‌ها
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395 موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395  موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395  موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
 برگزاری جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
گزارش عملکرد مالی دولت در مقطع هشت ماهه سال 1395 تهیه و برای مقامات و نهادهای ذی‌ربط ارسال گردید.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
تعداد بازديد اين صفحه: 265465