وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دو ماهه لغایت اردیبهشت‌ماه سال 1396 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای یک ماهه فروردین‌ماه سال 1396 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.
سازوکار بررسی و موافقت با پیشنهادات واصله تقسیط بدهی در استان‌ها
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395 موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395  موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395  موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
 برگزاری جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
گزارش عملکرد مالی دولت در مقطع هشت ماهه سال 1395 تهیه و برای مقامات و نهادهای ذی‌ربط ارسال گردید.
برگزاری جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی  موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
 لزوم اجرای مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل
  • 1395/10/1 چهارشنبه لزوم اجرای مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل
    براساس ماده (8) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/03/1394 معاونت محترم نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دستگاه‌های اجرائی مشمول مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند، دیون بلامحل موضوع ماده (7) دستورالعمل یادشده را که رأساً و بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل پرداخت نموده‌اند، طبق الگوی پیوست شماره (1) دستورالعمل یادشده به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه ارسال نمایند.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
تعداد بازديد اين صفحه: 242179