وزارت امور اقتصاد و دارایی
آيين‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌هاي آمارگيري هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1390 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ و ماده (6) قانون مركز آمار ايران ـ مصوب 1353ـ ، آيين‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌هاي آمارگيري را تصويب نمود ...

   پيــونــد خبـــر  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 9276