وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزاری جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور

به منظور برگزاری منظم و مرتب جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل، دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط می‌بایست طبق برنامه زمانی مقرر منضم به بخشنامه شماره 74442/56 مورخ 28/04/1395 به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه مراجعه نمایند.

ضمناً جلسات مقرر در برنامه زمان‌بندی در نیمه اول بهمن ماه بشرح ذیل می‌باشد
:

ردیف

  نام دستگاه

تاریخ تشکیل کمیسیون

1

  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

02/11/1395

2

  سازمان حفاظت محیط زیست

04/11/1395

3

  وزارت نیرو

06/11/1395

4

  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

09/11/1395

5

  سازمان هواپیمایی کشوری

11/11/1395

6

  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

13/11/1395

دستگاه‌های اجرائی فوق موظفند براساس مفاد دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/03/1394 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و رعایت مفاد بخشنامه صدرالذکر، نسبت به ارائه فهرست و اسناد و مدارک دیون بلامحل خود اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2529