وزارت امور اقتصاد و دارایی
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای 12 ماهه لغایت اسفند ‌ماه سال 1395 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.


در اجرای قانون بودجه سال 1395 کل کشور و با استناد به نامه شماره 1040485 مورخ 1395/11/27 سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص اعتبارات هزینه ای 12 ماهه لغایت اسفندماه دستگاههای اجرایی و استان ها ابلاغ و تاییدیه تخصیص اعتبارات آنها توسط اداره کل نظارت بر اجرای بودجه صادر شد.
دستگاههای اجرایی ملی در اجرای بخشنامه شماره 56/205413 مورخ 1394/10/30 معاونت محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برای دریافت تاییدیه مذکور به اداره بررسی منابع و مصارف بودجه و تخصیص اعتبارات مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 711