وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزاري دهمین جلسه شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه دهمین جلسه شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه، به منظور پي گيري و پايش تحقق برنامه‌هاي راهبردي معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور در سال 1397، مورخ 1397/11/07 برگزار و تصوير صورتجلسه مربوط به آن نيز طي نامه شماره 56/247496 مورخ 1397/11/09 براي دبير شوراي مديريت راهبردي معاونت متبوع ارسال شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 970