وزارت امور اقتصاد و دارایی
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دوازده‌ماهه لغایت اسفند‌ماه سال 1396 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.

در اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور و با استناد به نامه شماره 1737914مورخ 1396/12/15 سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دوازده ماهه لغایت اسفند‌ماه دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.دستگاه‌های اجرایی ملی در اجرای بخشنامه شماره  56/205413 مورخ 1394/10/30 معاونت محترم نظارت مالی و خزانه‌داری‌کل کشور برای دریافت تأییدیه مذکور به اداره بررسی منابع و مصارف بودجه و تخصیص اعتبارات مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 1050