وزارت امور اقتصاد و دارایی
قابل توجه معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان‌ها- تکمیل اطلاعات پایه و ارسال آن به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
با توجه به اینکه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سطح کشور در ورود اطلاعات پایه دچار مشکل بوده و در نحوه ورود اطلاعات رویه یکسان را رعایت ننموده اند، فایل اکسلی به این منظور تهیه شده که یک نمونه از فایل مذکور نیز به صورت تکمیل شده به پیوست برای دانلود قرار داده شده است. مقتضی است همکاران اطلاعات پایه دستگاه های اجرایی استان در سال 1396 را بر اساس نمونه مذکور تکمیل نموده و از طریق MPLS به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه ارسال نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 1000