وزارت امور اقتصاد و دارایی
اعلام کد ردیف بودجه سنواتی و کد طبقه بندی دستگاه‌های اجرایی ملی بر اساس جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1396. 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 651