وزارت امور اقتصاد و دارایی
سازوکار بررسی و موافقت با پیشنهادات واصله تقسیط بدهی در استان‌ها

در راستای اجرای مفاد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و آئین‌نامه مربوطه، به منظور تاکید بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه‌های شماره 56/9841/182909 مورخ 1388/11/10 و شماره 56/12334/37397 مورخ 1379/10/11 وزارت متبوع مبنی بر سازوکار اجرای ماده قانونی فوق و هم‌چنین تفویض اختیار بررسی و موافقت با پیشنهادات تقسیط بدهی متعهدین استخدامی و آموزشی آموزش و پرورش در هر یک از استان‌های ذی‌ربط توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارائی همان استان و لزوم ارسال سایر موارد پیشنهادی از طرف دستگاه‌های اجرائی محلی مستقر در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به دستگاه مرکز خود و پی‌گیری و اقدام آن از مرکز، مجدداً بخشنامه شماره 56/228945 مورخ 1395/11/30، صادر و ابلاغ شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2552