وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزاري جلسات شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه

      جلسات (11 و 12) شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه، به منظور پي گيري و پايش تحقق برنامه‌هاي راهبردي معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور در سال 1396، مورخ 1396/12/19 برگزار و تصوير صورتجلسه مربوط به آن نيز طي نامه شماره 56/294726 مورخ 1396/12/22 براي دبير شوراي مديريت راهبردي معاونت متبوع ارسال شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 885