وزارت امور اقتصاد و دارایی
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395 موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
  1. برگزاری کمیسیون سازمان امور دانشجویان در تاریخ 01/10/1395 و بررسی 372 فقره سند واصله از دستگاه یادشده با حضور اعضای کمیسیون و نماینده دستگاه ذی‌ربط.

  2. برگزاری کمیسیون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تاریخ 04/10/1395 با حضور اعضای کمیسیون و عدم اخذ نتیجه به دلیل عدم حضور نماینده دستگاه ذی‌ربط.

  3. ابلاغ نتیجه حاصله از برگزاری جلسه مورخ 15/09/1395 مربوط به بررسی دیون بلامحل سازمان ملی استاندارد؛ طی شماره 181585/56 مورخ 01/10/1395 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، ضمن تائید 53 فقره سند ارسالی دستگاه یادشده.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2655