وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزاری جلسات شورای اجرائی مدیریت راهبردی اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
دهمین جلسه شورای اجرائی مدیریت راهبردی اداره کل نظارت بر اجرای بودجه، به منظور پی گیری و پایش تحقق برنامه های راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در سال 1396 مورخ 1396/11/04 برگزار و تصویر صورتجلسه مربوط به آن نیز طی نامه شماره 56/249911 مورخ 1396/11/04 برای دبیر شورای مدیریت راهبردی معاونت متبوع ارسال شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 926