وزارت امور اقتصاد و دارایی
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای شش‌ماهه لغایت شهریور ماه 1397 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.

در اجرای قانون بودجه سال 1397 کل کشور و با استناد به نامه شماره 199865مورخ26/4/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبارات هزینه‌ای شش‌ماهه لغایت شهریور‌ماه دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.دستگاه‌های اجرایی ملی در اجرای بخشنامهشماره205413/56 مورخ30/10/1394 معاونت محترم نظارتمالی و خزانه‌داری‌کل کشور برای دریافت تأییدیه مذکور به اداره بررسی منابع و مصارف بودجه و تخصیص اعتبارات مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 1124