وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزاری جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور


با عنایت به اتمام فرصت مقرر در برنامه زمانی منضم به بخشنامه شماره 56/74442 مورخ 1395/4/28 برای برگزاری جلسات کمیسیون بررسی دیون بلامحل سال جاری دستگاه‌های اجرائی مشمول مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1، دستگاه‌های اجرائی متقاضی برگزاری جلسه متمم می‌بایست طبق سنوات گذشته نسبت به ارائه درخواست خود حداکثر تا تاریخ 1395/10/12 اقدام نمایند.

دستگاه‌های اجرائی متقاضی موظفند پس از مشخص شدن تاریخ برگزاری جلسه متمم بررسی دیون بلامحل، براساس مفاد دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به بخشنامه شماره 56/49666 مورخ 1394/3/24 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و هم‌چنین رعایت مفاد بخشنامه صدرالذکر، نسبت به ارائه فهرست و اسناد و مدارک دیون بلامحل خود اقدام نمایند.


 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 308