وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزاری جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور به منظور برگزاری منظم و مرتب جلسات مربوط به بررسی دیون بلامحل، دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط می‌بایست طبق برنامه زمانی مقرر منضم به بخشنامه شماره 74442/56 مورخ 1395/04/28  به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه مراجعه نمایند.
ضمناً جلسات مقرر در برنامه زمان‌بندی در نیمه اول دی ماه بشرح ذیل می‌باشد:
ردیف نام دستگاه تاریخ تشکیل کمیسیون
1 سازمان امور دانشجویان 01/10/1395
2 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 04/10/1395
3 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 06/10/1393
4 وزارت آموزش و پرورش 08/10/1395
5 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 11/10/1395
6 سازمان آموزش و پرورش استثنائی 13/10/1395
7 نهضت سوادآموزی 15/10/1395
دستگاه‌های اجرائی فوق موظفند براساس مفاد دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به بخشنامه شماره 49666/56 مورخ  1395/03/24معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و رعایت مفاد بخشنامه صدرالذکر، نسبت به ارائه فهرست و اسناد و مدارک دیون بلامحل خود اقدام نمایند.
      در همین راستا جلسه مربوط به کمیسیون بررسی دیون بلامحل سازمان ملی استاندارد در تاریخ  1395/09/15 برگزار و طی آن تعداد 55 فقره سند واصله با حضور اعضای کمیسیون و نماینده دستگاه ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 1832