وزارت امور اقتصاد و دارایی
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای نه‌ماهه لغایت آذر‌ماه سال 1396 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.
در اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور و با استناد به نامه شماره 1580835 مورخ 1396/09/28 سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبارات هزینه‌ای نه ماهه لغایت آذر ‌ماه دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ و تأییدیه تخصیص اعتبارات آنها توسط اداره‌ کل نظارت بر اجرای بودجه صادر شد. دستگاه‌های اجرایی ملی در اجرای بخشنامه شماره 56/205413 مورخ 1394/10/30 معاونت محترم نظارت مالی و خزانه‌داری‌کل کشور برای دریافت تأییدیه مذکور به اداره بررسی منابع و مصارف بودجه و تخصیص اعتبارات مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 1310