وزارت امور اقتصاد و دارایی
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395 موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور

      نتیجه حاصله از برگزاری جلسه مورخ 01/10/1395 مربوط به بررسی دیون بلامحل سازمان امور دانشجویان؛ طی نامه شماره 197803/56 مورخ 22/10/1395 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، ضمن تائید 372 فقره سند ارسالی دستگاه یادشده ابلاغ گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2691