وزارت امور اقتصاد و دارایی
حضور ریاست محترم جمهور در وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیدار با مقامات ارشد وزارت


جناب آقای حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری در تاریخ 1396/10/17 ضمن حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقامات ارشد وزارت متبوع دیدار نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 556