وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزاري جلسات شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه

جلسات (1 و 2) شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه، به منظور پي گيري و پايش تحقق برنامه‌هاي راهبردي معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور در سال 1396 و تصویب برنامه‌های راهبردی
در سال 1397، مورخ 31/02/1397 برگزار و تصوير صورتجلسه مربوط به آن نيز طي نامه شماره 41215/56 مورخ 05/03/1397 براي دبير شوراي مديريت راهبردي معاونت متبوع ارسال شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 813