وزارت امور اقتصاد و دارایی
اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری کمیسیون دیون بلامحل در سال 1395 موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
  1. ابلاغ نتیجه حاصله از برگزاری جلسه مورخ 1395/8/10 مربوط به بررسی دیون بلامحل وزارت امور خارجه؛ طی نامه شماره 56/230729 مورخ 1395/12/2 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، ضمن تائید 86 فقره سند ارسالی دستگاه یادشده.

  2. اعاده فهرست مدارک دیون بلامحل سال جاری سازمان بهزیستی کشور، طی نامه شماره 56/214753 مورخ 1395/11/12 با توجه به مفاد ماده (7) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2303