وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزاري جلسات شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
پنجمین جلسه شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه، به منظور پي گيري و پايش تحقق برنامه‌هاي راهبردي معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور در سال 1397، مورخ 11/06/1397 برگزار و تصوير صورتجلسه مربوط به آن نيز طي نامه شماره 122042/56 مورخ 14/06/1397 براي دبير شوراي مديريت راهبردي معاونت متبوع ارسال شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 1210