وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی تلفن تماس-نمابر

غلامرضا امین‌رفتاری

مدیرکل

021-33967232
021-39903001

021-33967235

احمد کوهستانی

معاون مدیرکل

021-33967233
021-39902655

روح الله لک زاده

معاون مدیرکل

021-33967234
021-39903016

آدرس: تهران- میدان امام خمینی(ره) - خیابان باب همایون- وزارت امور اقتصادی و دارایی- طبقه چهارم- اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

کد پستی: 1114943661