وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اهداف و وظایف اداره کل

 

·     برآورد اعتباراتی که جنبه کلی و عمومی دارد و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذی‌ربط از قبیل معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ایجاد هماهنگی با معاونت مذکور در راستای تهیه بودجه کل کشور.

·         بررسی و اظهارنظر درخصوص لایحه بودجه سالانه کل کشور و ارائه پیشنهادات لازم با توجه به عملکرد بودجه سنوات گذشته.

·     مطالعه، بررسی و تحلیل منابع و مصارف بودجه سالانه وارائه گزارش‌های مستند به منظور بررسی وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سطح کلان کشور.

·     شرکت در جلسات کمیته تخصیص اعتبار به منظور ایجاد تعادل بین دریافت‌ها و پرداخت‌های کل کشور و ارائه گزارش‌های لازم به مقامات و مراجع ذیصلاح، موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه کشور.

·     ابلاغ تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای و مالی (اعم از متمرکز و استانی) منظور در قانون بودجه و پیوست‌های قانون مذکور، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و استان‌ها براساس تصمیمات متخذه در کمیته تخصیص اعتبارات و سایر قوانین و مقررات مربوط.

·         بررسی و کنترل ابلاغیه‌ها و موافقتنامه‌های مربوط به کلیه ردیف‌های مندرج در قانون بودجه سالانه.

·         بررسی مصوبات و تصویب‌نامه‌ها از نظر بار مالی و اعمال کنترل‌های لازم با توجه به اعتبارات ردیف‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی.

·     تحقیق، بررسی و اعلام نظر در مورد اشکالات و ابهامات دستگاه‌های اجرایی و ذیحسابی‌ها در زمینه نحوه اجرای مقررات بودجه سالانه و همچنین اجرای قوانین و مقررات مالی و سایر ضوابط مورد عمل آنها.

·     مطالعه، تحقیق و اظهارنظر تخصصی در مورد لوایح و طرح اساسنامه‌ها، تصویبنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های واصله از نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های پیشنهاد دهنده.

·     تهیه، تدوین و پیشنهاد طرح آئین‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که حسب مقررات،
بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

·     بررسی و اظهارنظر درخصوص لوایح برنامه‌های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه پیشنهادات و راه کارهای اصلاحی.

·     بررسی اسناد و فهرست دیون بلامحل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از نظر انطباق با مقررات مربوط طبق
ماده (58) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن.

·         بررسی و اظهارنظر درخصوص پیشنهادهای مربوط به اخذ تضمین از جمعداران نقدی، جنسی و اوراق بهادار.

·     بررسی پیشنهادهای واصله مربوط به دادن مهلت ویا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور و صدور موافقتنامه‌های لازم در مورد پیشنهادهای مذکور.

·         بررسی و اعلام نظر نسبت به درخواست‌های واگذاری پیش پرداخت موضوع ماده (77) قانون محاسبات عمومی کشور.

·     بررسی درخواست‌های دستگاه‌ها در مورد طرح اختلافات ناشی از معاملات آنها در هیأت موضوع ماده (39) آئین نامه معاملات دولتی و انجام اقدام لازم جهت تعیین نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شرکت در هیأت مذکور در هر مورد.

·     شرکت در جلسات، کمیته ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های فرعی هیأت دولت مربوط به امور مالی و بودجه ای حسب مورد.

·         انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف قانون محوله.