وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
برگزاري ششمین جلسه شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
برگزاري جشنواره ورزشی در سطح کشور
برگزاري جلسات شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای شش‌ماهه لغایت شهریور ماه 1397 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.
برگزاري جلسات شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
برگزاري جلسات شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
 تخصیص اعتبارات هزینه‌ای سه‌ماهه لغایت خرداد ماه 1397 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.
گزارش عملکرد مالی دولت در مقطع یازده ماهه 1396 تهیه و برای مقامات و نهادهای ذی‌ربط ارسال گردید.
تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دوازده‌ماهه لغایت اسفند‌ماه سال 1396 دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها ابلاغ شد.
 برگزاري جلسات شوراي اجرائي مديريت راهبردي اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
تعداد بازديد اين صفحه: 448986