وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
اطلاعیه مهم مربوط به تاییدیه تخصیص اعتبار سال 1394
اطلاعیه مهم در خصوص تاییدیه تخصیص  دستگاه‌های ملی مستقر در استان
  • 1394/12/12 چهارشنبه اطلاعیه مهم در خصوص تاییدیه تخصیص دستگاه‌های ملی مستقر در استان
    در اجرای بخشنامه شماره 224428/56 مورخ 26/11/1394 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه تا زمان پیاده‌سازی سامانه تخصیص اعتبارات در استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در استان‌ها از شمول بخشنامه شماره 205413/56 مورخ 30/10/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور مستثنی هستند.
انتصاب جناب آقای کوهستانی به سمت معاون مدیر کل اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
انتصاب آقای محمد محمودیان به سرپرستی پست سازمانی معاون اداره بررسی منابع و مصارف بودجه و تخصیص اعتبارات و سرکار خانم معصومه مردانی به سرپرستی پست سازمانی معاون اداره بررسی اجرای بودجه
استعلام در خصوص به‌کارگیری افراد بازنشسته یا باز‌خرید ‌شده در گنجینه استعلامات بارگذاری شد
استعلام در خصوص امکان عضویت جدید و ادامه عضویت کارکنان رسمی در صندوق تأمین اجتماعی بارگذاری شد
استعلام در خصوص لزوم اخذ مجوز  از هیأت محترم وزیران جهت فروش اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ن)  تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور  در گنجینه استعلامات بارگذاری شد
تقدیر  و تشکر از بازنشستگان اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
اطلاعات مندرج در منوی رویدادهای مرتبط با کمیسیون دیون و تقسیط بدهی بروزرسانی شد
اطلاعات مندرج در منوی مقررات بودجه سنواتی با اضافه کردن بودجه سال 1394 بروزرسانی شد
برگزاری جلسات مربوط به رسیدگی به دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور
 انجام مأموریت های استانی به منظور نظارت بر اجرای مواد (8 و 58) و (47) قانون محاسبات عمومی کشور
برگزاری جلسات مربوط به رسیدگی به دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی
انجام مأموریت های استانی به منظور نظارت بر اجرای مواد (8 و 58) و (47) قانون محاسبات عمومی کشور
گزارش مبانی قانونی ، ممنوعیت ها  و محدودیت ها و ردیف های تملک دارایی های مالی تهیه و برای بهره برداری مراجع ذیربط و استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی تهیه و ارائه شد
دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در 28 بهمن ماه 1393 برگزار خواهد شد
فهرست کارشناسان تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی بر اساس ردیف بودجه سنواتی بروز رسانی شد
آخرین رویدادهای مرتبط باکمیسیون دیون و تقسیط در سایت بارگذاری شد
استعلام در خصوص امکان پرداخت مطالبات مربوط به هزینه درمان جانبازان و ایثارگران از محل اعتبار دیون بلامحل در گنجینه استعلامات بارگذاری شد
 برگزاری جلسات مربوط به رسیدگی به دیون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتی
1 2
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 410555