ویژه

صفحه


دسته بندي اخبار 
راهنمای استفاده از سناب استانی – اطلاعات پایه (ویرایش اول)
 

با توجه به اینکه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سطح کشور در ورود اطلاعات پایه دچار مشکل بوده و در نحوه ورود اطلاعات رویه یکسان را رعایت ننموده اند، فایل راهنمای چگونگی تکمیل اطلاعات پایه (ویرایش اول) در سامانه سناب استانی برای اطلاع همکاران در پیوست برای دانلود قرار داده شده است. مقتضی است همکاران اطلاعات پایه را بر اساس راهنمای مذکور تکمیل نموده و در صورت وجود مشکل با اداره کل نظارت بر اجرای بودجه تماس حاصل فرمایند.


 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0