گنجینه استعلامات

 

 
در راستای اجرای ماده (94) قانون محاسبات عمومی کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نظارت مالی قبل از خرج و همچنین برای ایفای وظایف اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در پاسخگویی به ابهامات دستگاه های اجرایی (در رابطه با قوانین و مقررات در حوزه های مالی و محاسباتی) و ضرورت پاسخگویی با رویکرد سیستمی و آینده نگر، ابهامات و سوالات مهم و پرتکرار دستگاه های اجرایی پس از بررسی و تجزیه و تحلیل پاسخ داده می شود و در قالب فرمت "شناسه استعلامات" به همراه پرسش و پاسخ برای استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط در پورتال اداره کل (www.nezaratebodjeh.mefa.ir) الصاق می شوند.
استعلامات ایجاد شده در شش عنوان استخدامی، اداری و تأمین اجتماعی (شامل قوانین مدیریت خدمات کشوری، استخدام کشوری، تأمین اجتماعی و...)، قوانین و مقررات مالی محاسباتی (شامل قوانین محاسبات عمومی کشور، نحوه هزینه کردن اعتباراتی که...، رفع موانع تولید... و...)، قوانین و مقررات مربوط به معاملات دستگاه های اجرایی (شامل قوانین برگزاری مناقصات، آیین نامه معاملات دولتی، شرایط عمومی پیمان و...)، قوانین و مقررات مربوط به معاملات دستگاه های اجرایی (شامل قوانین بودجه سال 1394 کل کشور ، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1و2)، برنامه پنجساله پنجم توسعه و...)، ایثارگران (شامل قوانین جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حالت اشتغال مستخدمین شهید... و تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان... و...) و سایر (شامل قوانین امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و...) می باشد.


فهرست موضوعی استعلامات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0